Контакти:

„Анабел Трейдинг“ ООД

ЕИК 205976341
седалище и адрес на управление:
гр. Русе, ул. „Стефан Стамболов“ №43
адрес на производствена база:
гр. Русе, бул. „Трети март“ №33
телефон за връзка:
0897968131 – Десислава Бенкова, управител
0889018546 – Пламен Владов, управител
електронна поща: anabeltrading2018@gmail.com